Medlemsavgift 2018

Medlemsavgiften för 2018 betalas in på BankGiro 980-0244.
Kostnad: 175 kr (25 kr för familjemedlem).
Ange namn, adress, e-post, personnummer samt Kiruna lokalavdelning.